För permanent och starkt montage i: Håltegel, tegel, betong, håldäckselement, natursten & lättbetong ner till -26°C.

  • #1 Utmärkt vid dynamiska belastningar
  • #2 Droppfri vid uppmontage
  • #3 Blöder minimalt ut i materialet
  • #4 För montage i minusgrader, ner till -26°C
  • #5 Kan användas i fuktiga miljöer.

ICE består av en 2-komponentsblandning med härdare och bas. När dessa blandas samman i det tillhörande munstycket uppstår ankarmassans alla egenskaper. Eftersom blandningen sker utanför patronen, i det utbytbara blandarmunstycket, går det att använda samma patron vid flera tillfällen utan att innehållet blir förstört.

MONTERING

BORRA:Håldiametern ska upp till M16 vara 2 mm större
än järnet/bulten som ska förankras.
Se Tekniska data för mer information.

BLÅSA:Avsluta med att blåsa rent hålet för att uppnå
maximal vidhäftning.

BLÅSA:Använd luftpump eller tryckluft för att blåsa rent
hålet från damm. Ta minst 4 pumptag. Om du inte
gör rent hålet från damm så förankras inte massan
i hålets väggar.

triangle Använd inte dammsugare då resultatet inte blir detsamma.

BLANDA:Börja alltid med att pumpa ut en sträng tills massan
får en jämn ljusgrå färg [ca 2 pumptag]. Bland
ningen sker genom att härdaren och basen blandas
i det tillhörande munstyckets labyrintsystem.*
Rätt färgnyansstripVarje tub innehåller större mängd ankarmassa än vad
innehållsförteckningen uppger för att kompensera för det spill som

BORSTA:För att lossa ytterligare damm från hålets väggar,
borsta ur hålet med den borste som är anpassad
efter hålets storlek i diameter. Ta minst 4 borsttag

FYLL & FÖRANKRA: Fyll minst 2/3 av hålet och vrid ner
järnet/bulten. Vridningen får bort eventuella
luft?ckor och gör så att vidhäftning mellan bult
och massa blir optimal.

triangleAnvänd inte dammsugare då resultatet inte blir detsamma.

BLÅSA:Blås rent hålet en gång till. Tänk på att alltid
blåsa från botten av hålet.

HÄRDA:Avvakta tid för härdning innan förankringen belas
tas. Tabell för användnings- och härdningstider, se
essve.se

BORSTA:Borsta ut hålet en gång till. Rotera ner borsten och
dra ut.